Spełnianie norm i wymagań UE

Laboratorium Intermeko Europe

Laboratorium powstało w 2005 roku. Naszym celem jest sprawdzenie wysokich wymagań jakościowych stawianych częściom samochodowym. Zebrane przez lata pracy doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie odpowiednich procedur badawczych oraz zbudowanie skutecznego systemu kontroli jakości. Kompleksowe badania, które prowadzimy pomagają nam w wyborze najlepszych producentów części samochodowych.

Producenci części zamiennych do samochodów, którzy pragną zostać dostawcami dla sieci Inter Cars S.A. poddawani są szczegółowej kontroli jakości. Zanim części znajdą się w ofercie handlowej, sprawdzamy czy spełniają wszelkie normy i wymagania techniczne opracowane w Polsce i Unii Europejskiej. Badane próbki poddajemy serii badań zgodnie z przyjętymi procedurami kontroli.

Wykorzystanie naszego potencjału badawczego ma na celu niedopuszczenie do obrotu tych części, które mogą spowodować awarię, bądź doprowadzić do wypadku. Inter Cars SA jest jednym z nielicznych dystrybutorów części zamiennych w Europie, gdzie wdrożono System Kontroli Jakości oparty na oprogramowaniu QDA. System ten pozwala na bieżące monitorowanie jakości produktów znajdujących się w ofercie. W ramach Systemu przeprowadzane są badania wdrożeniowe części zamiennych w laboratorium Intermeko Europe.

Laboratorium Intermeko Europe pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO9001.
Certyfikat wydany przez DEKRA Certification potwierdza, że system zarządzania jakością został wdrożony i jest utrzymywany przez Intermeko Europe Sp. z o.o, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Zobacz co robimy

Intermeko Europe współpracuje min.: z PIMOT, ITS, Politechniką Warszawską oraz Politechniką Świętokrzyską.

Spełnianie norm i wymagań UE Spełnianie norm i wymagań UE
 

 

 

 

 

Laboratorium Intermeko Europe pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO9001.
Certyfikat wydany przez DEKRA Certification potwierdza, że system zarządzania jakością został wdrożony i jest utrzymywany przez Intermeko Europe Sp. z o.o, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnianie norm i wymagań UE

W grudniu 2013 firmy Inter Cars S.A oraz Mekonomen Nya Affärer AB  postanowiły powołać do życia spółkę Inter Meko Europe sp. z .o.o  W skład nowej spółki wchodzą laboratorium Labo-tech,  kontrola jakości Inter Cars S.A. wraz z posiadanym zapleczem technicznym. Mekonemen jest największym dystrybutorem części i akcesoriów motoryzacyjnych działającym na rynku skandynawskim.  Działa w podobnym modelu biznesowym jak Inter Cars S.A rozwijając sieć sprzedaży w takich krajach Szwecja, Dania, Norwegia i Finlandia.

Głównym zadaniem spółki Intermeko Europe jest  stałe monitorowanie jakości produktów dystrybuowanych w obu firmach.  W związku z poszerzeniem zakresu działalności laboratorium Labo-tech planowany jest rozwój możliwości badawczych i kontrolnych, które zapewnią dostarczenie Klientowi produktu o najwyższej jakości.