Na jakich urządzeniach pracujemy?

Wyposażenie laboratorium Labo-Tech umożliwia kompleksowe badanie części zamiennych (amortyzatory, elementy zawieszenia, przeguby, łożyska itp.). W ramach badań przeprowadzamy badania funkcjonalne np. badanie siły tłumienia amortyzatorów, badania wytrzymałościowe, a także analizę materiałową: badanie mikrostruktury
i twardości poszczególnych elementów. Najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo użytkowania, dlatego wszystko co ma wpływ na bezpieczną pracę części zamiennej jest dla nas priorytetem. W pierwszej więc kolejności sprawdzamy, czy część poddana skrajnym obciążeniom zachowuje swoje funkcje, czy wytrzymałość elementów przyłączeniowych jest wystarczająca, a także czy struktura metalograficzna zapewnia długotrwałą pracę bez niebezpieczeństwa pękania w wyniku obciążeń zmęczeniowych.

Jak podchodzimy do bezpieczeństwa?

W sposób szczególny podchodzimy do części hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia. Testujemy ich odporność na trudne warunki drogowe. Często zdarza się, że kierowca musi gwałtownie hamować, aby uniknąć zderzenia, lub wpada w dziurę w jezdni. Wtedy sprawne działanie elementów gwarantuje, że może wyjść cało z takich zdarzeń. Do nas należy sprawdzenie, czy poszczególne elementy nie zawiodą w krytycznej sytuacji. Sprawdzamy więc wytrzymałość części na zrywanie, testujemy sprężystość sprężyn, sprawdzamy trwałość połączenia elementów metalowo-gumowych, ścinamy okładziny cierne szczęk hamulcowych. Testujemy części w sytuacjach krytycznych, które być może nigdy nie zdarzą się w samochodzie, ale to daje nam przekonanie, że części te nie zawiodą, kiedy taka sytuacja się przydarzy.

 
Stanowisko badań

Stanowisko do badania amortyzatorów

Na specjalnym urządzeniu badawczym sprawdzamy jak funkcjonują amortyzatory. W tym celu wymuszamy ruch tłoczyska i rejestrujemy siłę z jaką reaguje na czujnik siły podczas ugięcia i odbicia.

Sprawdzając systematycznie amortyzatory z kolejnych dostaw, możemy obserwować powtarzalność produkcji – Cp i odpowiednio szybko reagować, kiedy zmiany te są nieakceptowalne. 

 
Stanowisko badań
Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe

Maszyna wytrzymałościowa umożliwia nam badanie elementów zawieszenia. Możemy sprawdzić jaka jest siła potrzebna do wyrwania sworznia z obudowy badanego elementu. Parametr ten jest niezwykle ważny ze względu na bezpieczeństwo użytkowników pojazdu i ma odniesienie w normach jakościowych.

Kolejną zaletą tej maszyny jest możliwość sprawdzenia sił ugięcia sprężyn zawieszenia, sprężyn talerzowych docisków sprzęgła oraz amortyzatorów pokrywy bagażnika.

Oprócz sił wyrywania ponadto mamy możliwość sprawdzania sił zrywania, ściskania i rozciągania . Parametry te wykorzystujemy podczas badań: połączeń gwintowych, elementów układu hamulcowego, pasków napędowych (klinowych, rozrządu) oraz wielu innych.

Końcówka drążka kierowniczego. Test na siłę wyrywania.

 
Badania geometryczne

Badania parametrów geometrycznych

Sprawdzenie zgodności wymiarów części z dokumentacją techniczną. Precyzja oraz sposób pasowania, montażu  takich elementów jak: piasty, łożyska wymagają, aby były mierzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych.  Odchylenia od wymiarów nominalnych muszą zawierać się ściśle w podanej przez konstruktora tolerancji.

Pomiar piasty koła (z lewej) i pomiar łożyska koła (z prawej)

 
Stanowisko badania chropowatości 

Badania chropowatości

Wielkość chropowatości powierzchni zależy od rodzaju materiału użytego do produkcji, a przede wszystkim od rodzaju jego obróbki. Parametr ten będzie mieć istotne znaczenie podczas dynamicznej pracy np. łożyska tak więc ma on wpływ na właściwości eksploatacyjne podzespołu. Właściwa chropowatość to właściwe przyleganie smaru do bieżni kulek łożysk piast. Dzięki temu zapewniona jest odpowiednia trwałość części.

Głowica pomiarowa chropowatościomierza

 
Mikroskop metalograficzny
Badania metalograficzne

Badania materiałowe

Badania mikroskopowe przeprowadza się przy użyciu mikroskopu metalograficznego na specjalnie przygotowanych próbkach w postaci zgładu metalograficznego w stanie nie trawionym lub trawionym. Obserwacja mikrostruktury pod mikroskopem pozwala na:

 

Przygotowanie zgładów do badań na mikroskopie metalograficznym:

1. Wycięcie próbki na odpowiedniej przecinarce, która zapewnia chłodzenie w czasie cięcia

 

2. Przygotowane do badań próbki przegubu napędowego poprzez zainkludowane w żywicy.

 

3. Nowoczesne stanowisko do preparatyki próbek. Zgłady są szlifowane na papierach ściernych o coraz drobniejszym ziarnie aż do momentu, kiedy doprowadzimy próbkę do stanu zwierciadlanego.

 

Przykładowe obraz struktury widziane pod mikroskopem metalograficznym (struktura perlityczna w siatce ferrytu, powiększenie 400 i 100 krotne)


 
Stanowisko badań twardości

Badania twardości materiału

Laboratorium Labo - tech jest wyposażone w dwa twardościomierze, które pozwalają nam na pełne badania twardości różnych metali. W tym celu wykorzystujemy procedury badań zgodne z metodami Rockwella oraz Vickersa/Brinella. Badamy twardości poszczególnych elementów takich, jak:

Twardość materiału wykorzystanego do produkcji części samochodowych musi spełniać wymagania zawarte w normach branżowych.

 
Stanowisko do badań szczelności

Badania szczelności chłodnic

Urządzenie służy do sprawdzenia szczelności chłodnic przy obciążeniach ciśnieniem o różnej wartości. Urządzenie stopniuje wartością ciśnienia w taki sposób, aby kontrola jakości w pełni odwzorowywała działanie chłodnicy w samochodzie.