QDA –System do zapewnienie jakości w branży motoryzacyjnej

Firma Intermeko Europe wykorzystuje system QDA do oceny Jakości dostaw brandów dedykowanych oraz analizy poziomu Jakości dostawców.
Do tego celu wykorzystywany jest system klasy CAQ (Computer Aided Quality) – QDA wraz z modułem kontroli dostaw oraz obsługi niezgodności/reklamacji.
Aplikacja została wdrożona przez firmę TQMsoft dostawcę usług i rozwiązań z zakresu kontroli Jakości.
Celem wdrożenia aplikacji CAQ było umożliwienie prowadzenia pełnej kontroli produktów w sposób maksymalnie odciążający pracowników, ważnym aspektem była też możliwość uzyskiwania natychmiastowych raportów i powiadomień o spadku Jakości.

Doskonalenie jakości produktu jest możliwe w oparciu o bazę informacji o produktach, którą stale poszerzamy.
To historia każdej referencji, producenta oraz jego planów kontroli, dzięki którym stale monitorujemy poziom jakości produktu.Fot.1 Schemat ogólny systemu

Uruchomiony system spełnia te założenia dając szereg dodatkowych korzyści.
Zautomatyzowane prowadzenie planów kontroli redukuje problemy z archiwizacją dokumentacji papierowej, jak i dokumentów w plikach programu Microsoft Excel.


Fot.2 Przykładowy plan inspekcji.

Ze względu na duży asortyment produktów, koniecznym okazało się połączenie systemu zarządzającego dostawami z aplikacją QDA.
W ramach interfejsu aplikacja QDA automatycznie otwiera zlecenia kontrolne, dla kolejnych wpływających dostaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest zredukowany do minimum nakład pracy konieczny do realizacji zlecania kontroli, otwierania nowych zleceń kontroli jakości itp.


Fot.3 Aktywna kontrola jakości. Lista zleceń do kontroli na stanowisku pomiarowym.

Laboratorium Labo-tech stawia kilka wymagań dotyczących procesu kontroli, kluczowe jest zapewnienie że każda wartość zostanie szybko zarejestrowana i bez dodatkowych nakładów pracy przesłana do odpowiednich analiz.
Kolejnym ważnym aspektem, jaki został rozwiązany to przejrzysty interfejs umożliwiający ergonomiczne i intuicyjne prowadzenie kontroli.

 Fot.4 Ujawniona niezgodność


Fot.5 Wprowadzone dane pomiarowe – nominalne, granice górne, granice dolne, tolerancje.

Zapis danych nie może być szybki bez odpowiednio dobranych interfejsów sprzętowych. Dla instalacji użyto sprawdzone moduły IBR obsługujące szereg przyrządów.

Fot.6 Moduł podłączeniowy. Urządzenia pomiarowe wpięte w system kontroli.

Przy problemach z dostawami przygotowano dodatkową aplikację obsługującą takie zdarzenia, pozwalającą  nadzorować działania związane z realizacją reklamacji. Dane z kontroli dostaw jak i obsługi reklamacji są „podpięte” pod te same produkty oraz dostawców. Zapewnia to  synchronizację podjętych działań.


Fot.7 Karta produktu

Realizacja inwestycji w profesjonalny system nadzoru jakości poza oszczędnościami wynikającymi z redukcji  czasu koniecznego do całościowej kontroli, zwraca się także w postaci szerokiego zakresu analiz. Analizy są dostępne „od ręki” i wielu formach.

Istotną dla efektywności działania firmy jest świadomość „poziomu jakości” jaki reprezentują poszczególni dostawcy, QDA dzięki analizom podłączonym do produktów i ich dostawców może pokazać takie wskaźniki. Dzięki temu poziom jakości produktów dedykowanych możemy utrzymać na wysokim poziomie.

Fot.8 Ocena dostawców

Zakres zmienności dostaw ocenia się metodami statystycznymi.


Fot. 9 Karta kontrolna tj. wykres przedstawiający wartości właściwości dla kolejnych próbek. CL średnia wartość właściwości, LCL - dolna granica kontrolna - sygnalizuje rozregulowanie procesu, UCL - górna granica kontrolna - sygnalizuje rozregulowanie procesu.

 


Fot.10 Karta kontrolna SPC (X-R). Karta wartości średniej (X-średnie ) i rozstępu (R) - karta ( X - R).

Ważnymi parametrami decydującymi o poziomie Jakości są wskaźniki statystyczne, jakie program udostępnia dla każdego z kontrolowanych parametrów, aplikacja zapisuje i nadzoruje wskaźniki zdolności:


Fot. 11 Przykładowe wskaźniki zdolności pomiarowej.